Sesje Rady Gminy

29.10.2017 07:14
IP: 94.254.145.32
25 wypowiedzi
Jak to jest z tymi sesjami Gmin? Jawne czy niejawne? Można być uczestnikiem czy nie można? Gdzie Wójt zamieszcza obwieszczenia o terminach? Jakie budżety są przeznaczane na obsługę informatyczną, skoro w jednej z zambrowskich gmin od 2010 roku widnieje informacja, że statut gminy jest w trakcie przygotowania?cytuj

01.11.2017 18:43
IP: 94.254.242.139
25 wypowiedzi
Nikt nic w temacie?

Art. 23. Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Orzeczenie
http://prawo.vagla.pl/node/9785

cytuj