"NIK: nieprawidłowości przy prywatyzacji Ciechu"

14.10.2017 20:21
IP: 31.41.27.99
128 wypowiedzi
"Najwyższa Izba Kontroli wytknęła Ministerstwu Skarbu Państwa nieprawidłowości przy prywatyzacji czterech spółek. Kontrolerzy NIK stwierdzili m.in., że akcje giełdowego Ciechu sprzedano po cenie nieoddającej ich faktycznej wartości."

"Łączna wartość tych czterech transakcji opiewała na 1,0209 miliarda złotych. W sumie NIK skontrolował 15 największych transakcji prywatyzacyjnych o łącznej wartości 13,3 mld zł przeprowadzonych przez MSP w latach 2012-2014 r."

"Cztery przypadki, w których akcje spółek skarbu państwa sprzedano po cenach, które nie oddawały ich faktycznej wartości to:

sprzedaży na Giełdzie Papierów Wartościowych 37,9% akcji Ciech S.A. (w trybie odpowiedzi na wezwanie do sprzedaży).
sprzedaży 85% akcji Kopalni Węgla Brunatnego Adamów S.A. (w trybie negocjacji na podstawie publicznego zaproszenia),
sprzedaży 85% udziałów spółki Meble Emilia Sp. z o.o. (w trybie negocjacji na podstawie publicznego zaproszenia),
sprzedaży 86,92% akcji Zakładów Górniczo-Hutniczych Bolesław S.A. (w trybie negocjacji na podstawie publicznego zaproszenia)"

O tym się nie mówi, natomiast ostro krytykuje się program 500+
cytuj

15.10.2017 05:58
IP: 109.243.9.106
9935 wypowiedzi
chociaż czołowe tzw. ryje z PO nie są zbyt kumate to jednak mają
jeszcze odruchy samozachowawcze i nie donoszą na siebie
cytuj