SKOK "Wybrzeże" zawieszony. "Głęboka niewypłacalność"

15.09.2017 10:36
IP: 89.161.59.170
824 wypowiedzi
SKOK "Wybrzeże" zawieszony. "Głęboka niewypłacalność"

Komisja Nadzoru Finansowego zawiesiła w piątek działalność Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej "Wybrzeże" w Gdańsku i wystąpiła do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości tej spółdzielczej kasy. W ocenie KNF jest ona niewypłacalna; decyzja KNF pozwala uruchomić wypłaty z BFG.

Jak poinformowała w komunikacie KNF, decyzja o zawieszeniu działalności SKOK "Wybrzeże" podjęta została jednomyślnie i oparta na fakcie, że aktywa spółdzielczej kasy nie wystarczają na zaspokojenie jej zobowiązań.

Przypomniano, że 8 sierpnia 2016 r. KNF ustanowiła w SKOK "Wybrzeże" zarządcę komisarycznego. Z jego raportu, który wpłynął do KNF 17 sierpnia 2017 r. wynika, że sytuacja finansowa kasy na dzień poprzedzający ustanowienie zarządcy komisarycznego oznaczała "głęboką niewypłacalność".

Udzielona przez Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową (Kasa Krajowa) w latach 2014-2016 pomoc stabilizacyjna dla SKOK Wybrzeże okazała się niewystarczająca dla przywrócenia stabilności kasie" - podkreśliła KNF.

W połowie sierpnia tego roku Kasa Krajowa poinformowała KNF o odmowie udzielenia dalszej pomocy stabilizacyjnej SKOK "Wybrzeże".
29 sierpnia 2017 r. KNF stwierdziła, że żadna spółdzielcza kasa nie posiada zdolności do przejęcia SKOK "Wybrzeże" w sposób mogący zapewnić bezpieczeństwo depozytów gromadzonych w kasie.

Jednocześnie KNF postanowiła o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu zbadania możliwości przejęcia SKOK "Wybrzeże" przez bank krajowy.

"W wyznaczonym przez KNF terminie, tj. do dnia 12 września 2017 r. włącznie, żaden bank krajowy nie zgłosił zainteresowania uczestnictwem w procesie przejęcia SKOK Wybrzeże albo jej wybranych praw majątkowych lub wybranych zobowiązań. W związku z tym wyczerpane zostały możliwe do zastosowania przez Komisję formy restrukturyzacji Kasy" - podkreślono.

W tej sytuacji, KNF zawiadomiła Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) o zagrożeniu upadłością SKOK "Wybrzeże" oraz o braku przesłanek wskazujących na możliwość podjęcia działań nadzorczych lub też działań samej SKOK "Wybrzeże", pozwalających na usunięcie stanu niewypłacalności. BFG odpowiedział na to, że w jego ocenie, nie zostały spełnione przesłanki do wydania decyzji o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji SKOK "Wybrzeże" ze względu na brak spełnienia przesłanki interesu publicznego.
Według sprawozdawczości na dzień 31 lipca 2017 r., SKOK "Wybrzeże" posiadała fundusze własne w wysokości (-) 44 843 tys. zł i wykazywała bieżącą stratę w wysokości 4 245 tys. zł oraz niepokrytą stratę z lat ubiegłych w wysokości 76 559 tys. zł. Depozyty członkowskie zgromadzone przez 15 670 członków SKOK Wybrzeże wynosiły 128 130 tys. zł" - poinformowała KNF.

Zawieszenie działalności SKOK Wybrzeże i wystąpienie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości kasy daje podstawę do uruchomienia wypłat środków gwarantowanych z BFG.

Gwarantowane środki są wypłacane przez BFG w terminie siedmiu dni roboczych liczonych od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółdzielczej kasy. W całości gwarantowane są przez BFG depozyty łącznie do równowartości w złotych 100 tysięcy euro, niezależnie od liczby rachunków posiadanych przez deponenta w danej SKOK.



Większa afera niż Amber Gold. Z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego wydaliśmy już kilka miliardów na wypłaty. A trzeba pamiętać, że to jeszcze nie koniec i zapewne z czasem inne skoki też upadną,więc kolejna kasa pójdzie w błoto!!! Szkoda, że rząd PISU nie widzi problemu w obszarze funkcjonowania Skoków. Być może dlatego, że ich twórcą był Grzegorz BIrecki obecny senator z PISU. Więc Dobra Zmiana jest dla Swoich.!!!!!
cytuj

15.09.2017 16:22
IP: 89.161.85.202
1671 wypowiedzi
młyny sprawiedliwości mielą powoli, ale tak myslę, że niesprawiedliwi będą rozliczeni, dobrze by było aby na tym świecie.
cytuj
15.09.2017 17:22
IP: 109.243.95.178
9597 wypowiedzi
fundusz gwarancyjny jest po to by chronić klientów instytucji finansowych
cytuj
16.09.2017 07:03
IP: 195.242.64.215
4289 wypowiedzi
[cite user="xyz" date="15.09.2017 17:22"]fundusz gwarancyjny jest po to by chronić klientów instytucji finansowych [/cite a niektóre skoki aby ich okradać.A miało być tak dobrze i sprawiedliwie.
cytuj
17.09.2017 19:49
IP: 89.161.85.202
1671 wypowiedzi
Cytat z użytkownika "xyz" z dnia "15.09.2017
fundusz gwarancyjny jest po to by chronić klientów instytucji finansowych


a od czego są głąby? od zachwaszczania?
cytuj
18.09.2017 19:36
IP: 89.161.59.170
824 wypowiedzi
Cytat z użytkownika "bokser" z dnia "17.09.2017


a od czego są głąby? od zachwaszczania?


Bardzo trafnie spostrzeżenie. I znou xyz powie, że pieniądze biorą się z BFG a w BFG znalazły się bo dawid koperfield je wyczarował.
cytuj
19.09.2017 08:48
IP: 195.242.64.215
4289 wypowiedzi
Cytat z użytkownika "xyz" z dnia "15.09.2017
fundusz gwarancyjny jest po to by chronić klientów instytucji finansowych
Panie polityku xyz dlaczego w Pana głowie nie może to zakiełkować ,że to z Pana,moich i innych obywateli pieniędzy jest ten fundusz gwarancyjny.Ta kasa nie jest z nieba.Pan poglądy dobre by były w rozgłośni toruńskiej.Tam też były cegiełki na ratowanie stoczni.Czy to takie trudne zrozumieć ?Tu Pan Suski mógłby wykazać swoją wiedzę nad rozwikłaniem jak wyparowują miliony ze skoków.Póki co Banki Spóldzielcze nigdzie nie upadają,ale przy takich ustawach mogą też mieć kłopoty.
cytuj
19.09.2017 10:55
IP: 109.243.95.178
9597 wypowiedzi
nie sądzę byś nawet grosz wpłacił na fundusz gwarancyjny
cytuj
20.09.2017 19:34
IP: 89.161.101.43
1671 wypowiedzi
Cytat z użytkownika "xyz" z dnia "19.09.2017
nie sądzę byś nawet grosz wpłacił na fundusz gwarancyjny


kpisz, czy o drogę pytasz? gdzie się podziała kasa z tych upadajacych skoków? JaK W DOBIE PROSPERITY może upaść bank? 4 miliardy zeta to jest kilka wagonów kasy! gdzie te wagony, czy nie przydałaby się jakaś komisja by odszukać te wagony? kto wymyślił tę pralnię? to są pytanie na które póki co nie ma odpowiedzi, chociż wszyscy wiedzą kto trzyma kóliczka.
cytuj
20.09.2017 21:47
IP: 109.243.95.178
9597 wypowiedzi
jak totalna targowica była u władzy to nic nie robiła bo wyprowadzona ze skoków zasilała konta ich ojców założycieli
tak jak w przypadku skok wołomin i bronka gajowego
cytuj
20.09.2017 23:59
IP: 195.242.64.215
4289 wypowiedzi
[cite user="xyz" date="20.09.2017 21:47"]jak totalna targowica była u władzy to nic nie robiła bo wyprowadzona ze skoków zasilała konta ich ojców założycieli
tak jak w przypadku skok wołomin i bronka gajowego [/cite
Oj Panie bezradny xyz.znawco IV RP
cytuj
21.09.2017 01:11
IP: 109.243.95.178
9597 wypowiedzi
skok wołomin założyli kolesie gajowego z wsi i zdaje się siedzą
cytuj
21.09.2017 20:37
IP: 89.161.85.202
1671 wypowiedzi
Cytat z użytkownika "xyz" z dnia "21.09.2017
skok wołomin założyli kolesie gajowego z wsi i zdaje się siedzą


zdaje się? głupiego udajesz czy o drogę pytasz? gdyby skoki zakładał Komorowski z WSI, to wyobraź sobie, że 10 Wassermanuwien i 10 Suskich to by było mało na obsadzenie wszyskich komisji śledczych. Myślę jednak, że ty nie udajesz głupiego tylkio jesteś głąbem do potegi n-tej!!!!!!!!!!!
cytuj
22.09.2017 08:55
IP: 109.243.95.178
9597 wypowiedzi
w przypadku skok wołomin zakładali go ludzie z wsi ci sami którzy
za ministrowania w monie Komorowskiego wydoili WAT
cytuj
22.09.2017 10:42
IP: 195.242.64.215
4289 wypowiedzi
[cite user="bokser" date="21.09.2017 20:37"]

zdaje się? głupiego udajesz czy o drogę pytasz? gdyby skoki zakładał Komorowski z WSI, to wyobraź sobie, że 10 Wassermanuwien i 10 Suskich to by było mało na obsadzenie wszyskich komisji śledczych. Myślę jednak, że ty nie udajesz głupiego tylkio jesteś głąbem do potegi n-tej!!!!!!!!!!![/cit

PROTESTUJĘ''''''''...............

Pan radny xyz to nie jest głąb kapuściany,to jest aktualny propagandzista naszej partii wiejskiej PSL który oczekuję koryta od dobrej zmiany.
Pewien zacny radny PIS idzie z córką która otrzymała dyplom łomżyńskiej uczelni
do jednego z naszych posłów PIS aby w ramach dobrej zmiany poseł załatwił jej intrantne stanowisko. Dobra zmiana,czy obłudna zmiana. Dziecko oczekuje co tatuś jeszcze może załatwić. Jak w PRL.Tacy trafili do Skok Wołomin,wykonywali polecenia i wyprowadzili kasę,a senator Bierecki był mózgiem w Skokach.Pan xyz ostatecznie może dostać fuchę w kasie skoków,bo głąbem nie jest.
cytuj