Wystapil blad laczenia z baza danych portalu. Zglos to pod nr 508-077-101