Prawnicy apelują do prezydenta: tylko weto.Jaką decyzję podejmie DUDA???

21.07.2017 00:30
IP: 89.161.59.170
824 wypowiedzi
Prawnicy apelują do prezydenta: tylko weto
Po przyjęciu przez Sejm ustawy o Sądzie Najwyższym teraz ruch należy do prezydenta. Z apelem do Andrzeja Dudy o zawetowanie ustaw dotyczących sądownictwa wystąpiły najważniejsze organizacje zrzeszającego przedstawicieli środowisk prawniczych.
Oświadczenia i uchwały wydały m.in. Stowarzyszenie Sędziów Iustita i Krajowa Izba Radców Prawnych. W swoich stanowiskach proszą prezydenta o skorzystanie z prawa weta wobec ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa, o ustroju sądów powszechnych oraz o Sądzie Najwyższym.
"Ustawy te zawierają przepisy sprzeczne z Konstytucją RP, naruszają zasadę trójpodziału władzy, godzą w niezależność sądów i niezawisłość sędziowską, prowadzą do upolitycznienia wymiaru sprawiedliwości. Pozbawiają one obywateli prawa do sądu w rozumieniu art. 45 Konstytucji RP oraz art. 6 Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Zmiany przewidziane w tych ustawach w żaden sposób nie usprawnią wymiaru sprawiedliwości, ale podporządkują sądownictwo władzy wykonawczej" - czytamy w apelu podpisanym przez dra hab. prof. UŚ SSO Krystiana Markiewicza, prezesa Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia.
O to samo w swoim oświadczeniu zaapelowała Krajowa Izba Radców Prawnych. "Systemowe rozwiązania zawarte w przyjętych przez parlament ustawach prowadzą do naruszenia gwarantowanej przepisami ustawy zasadniczej fundamentalnej zasady ustrojowej, zgodnie z którą sądy są władzą odrębna i niezależną od innych władz. Prowadzą one do umniejszenia pozycji ustrojowej władzy sądowniczej względem władzy ustawodawczej i wykonawczej" - czytamy w stanowisku podpisanym przez prezesa KIRP Macieja Bobrowicza.
"Apelujemy do Pana Prezydenta jako Strażnika Konstytucji o podjęcie zdecydowanych działań mających na celu zapobieżenie wprowadzeniu di porządku prawnego rozwiązań dewastujących system państwa prawa oraz zagrażających w bezpośredni sposób bezpieczeństwu i stabilności funkcjonowania Państwa Polskiego" - czytamy w piśmie Izby.
Apel do prezydenta o weto wobec ustaw PiS ustaw przygotowuje też prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.

We wcześniejszym (wtorkowym) stanowisku w tej sprawie NRA podkreśla, że "uchwalone i projektowane rozwiązania ustawowe godzą w konstytucyjne fundamenty funkcjonowania organów władzy publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej, naruszają spójność wyrażającego demokratyczne wartości systemu prawnego oraz osłabiają podstawy ochrony praw i wolności obywateli".


Strajki wszystkich organizacji prawniczych świadczą o tym, że nie są to dobre zmiany, a wręcz szkodzące Polsce i Polakom. Czy Prezydent okaże się Prezydentem Wszystkich Polaków!! Czy tylko wykonawcą woli Prezesa??? I potraktuje strajkujących jak drugi sort??? Czas pokaże.
cytuj

21.07.2017 08:04
IP: 109.243.95.178
9338 wypowiedzi
jest tylko jeden problem poestanie specjalna izba karna dla kauzyperdów której oni boję się jak ognia
cytuj
21.07.2017 09:53
IP: 195.242.64.215
4176 wypowiedzi
Cytat z użytkownika "xyz" z dnia "21.07.2017
jest tylko jeden problem poestanie specjalna izba karna dla kauzyperdów której oni boję się jak ognia
Poczekamy zobaczymy,oby nie było majdanu.Przez wakacje p Osłowie nabiorą siły i wezmą się za media jak powiedziała Kryśka Pawłowiców.
cytuj
21.07.2017 10:42
IP: 109.243.95.178
9338 wypowiedzi
już po raz trzeci wyszedł ciamajdan
cytuj
21.07.2017 15:37
IP: 89.161.83.72
5881 wypowiedzi
[cite user="xyz" date="21.07.2017 10:42"]już po raz trzeci wyszedł ciamajdan [/cite

Towarzyszu Rodem z PRL,,,,,,

Ukochany kraj
Umiłowany kraj
Ukochana jest ziemia ojczysta

cytuj